สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

อาหารแมคโครไบโอติกกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าคนที่บริโภคอาหารแมคโครไบโอติกมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าในประชากรทั่วไป เพราะมีระดับคอเลสเตอรอลที่ต่ำกว่า ระดับความดันโลหิตต่ำกว่า มีระดับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) สูงกว่าระดับ คอเลสเตอรอล และมีนํ้าหนักตัวตํ่ากว่า

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า