สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

สาเหตุโรคกระดูกพรุน และวิธีป้องกัน

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างหนึ่งก็คือโรคกระดูกพรุน หรือกระดูกบางเปราะหักง่าย สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตามท่านที่ละเลยไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหรือวัย ผู้ใหญ่จนกระทั่งเข้าสู่วัยชราแล้ว ปัญหาเรื่องกระดูกพรุนอาจแก้ไขยาก

สาเหตุโรคกระดูกพรุน

สำหรับสุภาพสตรีที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งย่างเข้าสู่วัยทอง ควรนึกถึงเรื่องโรคกระดูกพรุน และเตรียมตัวป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ โดยการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้ได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนทั้ง 6 ชนิด

สำหรับสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระดูกที่สำคัญคือ แคลเซียม ซึ่งคนไทยทั่วไปมักได้รับไม่เพียงพอ ถ้าไม่ได้ดื่มนมเป็นประจำ แม้ว่าจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอ ก็อาจมีปัญหาการขาดแคลเซียมได้ ถ้ารับประทานอาหารไม่สมดุล โดยที่คนผู้นั้นรับประทานอาหารที่มีโซเดียม ฟอสฟอรัส ออกชาเลท และโปรตีน มากเกินไปจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมในร่างกายลดลง ทำให้ขาดแคลเซียมได้

แต่ทั้งนี้หากได้รับวิตามินดี ในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยถูกแสงแดด(แสงแดดจะเปลี่ยนสารชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ผิวหนัง ให้เป็นวิตามินดี ได้ )

ส่วนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงชนิดหนึ่ง จะช่วยชลอการเป็นโรคกระดูกพรุนได้    ดังนั้นผู้ที่ย่าง

เข้าสู่วัยทอง ควรจะไล้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งสามารถหาได้จาก อาหารประเภทถั่วเหลืองจะมีสารพวกไฟโตเอสโตรเจน หรือฮอร์โมน ชนิดเม็ด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม

หากรับประทานอาหารที่มี แคลเซียม วิตามิน รวมทั้งพวกไฟโตรเจน ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันโรค กระดูกพรุนได้

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า