สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ระบบขับถ่าย : อวัยวะที่ช่วยในการขับย่อย

ระบบขับถ่าย คือ กระบวนการที่ร่างกายขับของเสียหรือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกาย ซึ่งหากระบบมีการทำงานที่ผิดเพี้ยนไป ย่อมสามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

ระบบขับถ่าย

สิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการและจำเป็นต้องขับถ่ายออกมา

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2. นํ้าซึ่งเกินความต้องการ เกลือแร่บางชนิด เช่น ยูเลีย กรดยูริก ซึ่งเป็นกากที่เหลือจากการสลายตัวของโปรตีน ของมึนเมาทุกชนิด ฯลฯ

3. กากอาหารที่ย่อยไม่ได้และย่อยไม่หมด

 

อวัยวะที่ช่วยในการขับย่อย

1. ปอด 2. ลำไสั 3. ไต 4. ผิวหนัง

ปอด

ขับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำออกจากร่างกายในระบบการหายใจ

ลำไส้

บีบตัวไล่กากอาหารที่ย่อยไม่ได้และย่อยไม่หมดออกจากทวารหนักในระบบย่อยอาหาร

ไต

มี 2 อ้น อยู่ในช่องท้อง 2 ข้างของกระดูกส้นหลัง มีหน้าที่ขับปัสสาวะในวันหนึ่ง ๆ เราถ่ายปัสสาวะประมาณ 1,5๐๐ C.C. เป็นน้ำเสีย 95% เกลือแร่ยูเลียและสารอื่นๆ อีก 5% ปกติปัสสาวะใสมีสีเหลืองอ่อนๆ ถ้าขุ่นหรือแดงอาจเป็นด้วยดื่มนํ้าไม่พอกับความต้องการของร่างกาย หรือาจผิดปกติอย่างอื่น ปัสสาวะของคนที่เป็นโรคเบาหวาน อาจตรวจได้ด้วยน้ำยาเยนิติก

การกรองของเสียออกสำคัญมาก ถ้าไตไม่ทำงาน เนื้อเยื่อเต็มไปด้วยของเสียไม่สามารถดูดอาหารหรือออกซิเจน ในที่สุดก็ตาย ถ้าไตทำงานผิดปกติ เกิดเกลือผสมในเนื้อเยื่อมากเกินไป น้ำก็ซึมเข้าไปสู่เนื้อเยื่อมากขึ้นเป็นผลให้เกิดการบวม

สาเหตุที่ทำให้ไตทำงานไม่ปกติ หรือที่เรียกว่า ไตพิการนั้น ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากร่างกายเป็นโรคเบาหวาน เพราะโรคเบาหวานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติของหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดง และหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกาย โดยเฉพาะทำให้หลอดเลือดที่จะให้เลือดจากหัวใจไหลไปเลี้ยงไตเกิดตีบตัน ไตจึงเสียหรือพิการ เพราะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง หรือได้เลือดไม่เพียงพอ

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั้น เกิดเพราะ

1. ร่างกายมีน้ำตาล หรือ กลูโคสออกมาในปัสสาวะ ปัสสาวะจึงหวาน

2. ที่มีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะ ก็เพราะมีนั้าตาลในเลือดมาก

3. ที่มีน้ำตาลในเลือดมาก ก็เพราะร่างกายเอาน้ำตาลไปใช้ได้น้อย

4. ที่ร่างกายเอาน้ำตาลไปใช้ได้น้อย ก็เพราะร่างกายมีอินซูลินน้อย

5. ที่ร่างกายมีอินซูลินน้อย ก็เพราะมีความผิดปกติเกิดฃึ๋นที่ตับอ่อน

6. ที่เกิดมีความผิดปกติที่ตับอ่อน ก็เพราะกรรมพันธุ์สถานหนึ่ง และเพราะสาเหตุอื่นที่ทำให้ ร่างกายมีการใช้น้ำตาลอยู่นานๆ อันเป็นเหตุให้สภาวะที่เรียกว่า “เมต้าเซลล์ในตับอ่อน” ต้องทำงานหนัก เมื่อทำงานหนักนานๆ เข้า เซลล์ดังกล่าวก็ทนไม่ไหว เซลล์นั้นก็เกิดเสื่อมสภาพและตาย เช่น คนเป็นโรคอ้วนบางคน คนที่เป็นโรคติดเชื้อ และสตรีมีครรภ์บางราย

ผิวหนัง

มีหน้าที่ขับถ่ายของเสีย ได้แก่ นํ้า เกลือแร่ยูเลีย ออกมาในลักษณะของเหงื่อ วันหนึ่งร่างกายขับถ่ายออกมาประมาณ 1,500 C.C.

ฉะนั้น เราควรดื่มน้ำประมาณวันละ 3 ลิตร เพื่อชดเชยน้ำที่ร่างกายเสียไป ช่วยการคุมอุณหภูมิของร่างกาย เมื่อเหงื่อระเหย ซึ่งจะทำให้ร่างกายเย็นลง

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า