สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ยาระบาย มีผลต่อเสียต่อร่างกาย หากรับประทานบ่อยเกินไป

มีหลายคนที่รับประทานยาระบายเป็นประจำเนื่องจากเป็นโรคท้องผูกบ่อย นอกจากนั้นยังมีบางส่วนที่รับประทานโดยมีเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ซึ่งในความจริงแล้วการใช้ยาระบายไม่ควรใช้เป็นประจำเพราะมีผลกระทบต่อร่างกายได้

ยาระบาย

ยาระบายมีผลต่อระดับสารอาหารในร่างกาย ร่างกายของคนเราประกอบด้วย สารอาหารชนิดต่างๆ ทั้ง 6 ชนิดคือ โปรตีน คา์ร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ สารอาหารต่างๆ เหล่านี้จะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อและกระแสเลือด

 

ในภาวะปกติเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไป ร่างกายจะได้รับสารอาหารต่างๆ เข้าไปทำหน้าที่ตามบทบาทของสารอาหารแต่ละตัว (ในกรณีที่ได้รับสารอาหารเพียงพอตามความต้องการของร่างกาย)

 

ในภาวะเจ็บป่วยมีการรับประทานยา โดยเฉพาะบางคนเป็นโรคเรื้อรัง และ มีการใช้ยาเป็นประจำ ยาบางชนิดพบว่ามีผลต่อสารอาหารบางตัวในร่างกาย สำหรับผู้ที่ใช้ยาบางชนิดเป็นประจำ และมีภาวะโภชนาการพื้นฐานเดิมไม่ดี ก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้น

 

บางคนมีอาการท้องผูกเป็นประจำ จึงอาศัยยาระบายบ่อยๆ ความจริง การใช้ยาระบายเป็นประจำเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เนื่องจากยาระบายบางชนิด จะทำให้ปริมาณแคลเซียม โพแทสเซียม และไขมันลดลง โดยเฉพาะยาระบายที่มีน้ำมันแร่ผสมอยู่ด้วย เพราะยาระบายลักษณะนี้จะทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ โดยเฉพาะวิตามินดี ซึ่งการสูญเสียวิตามิน และเกลือแร่อื่นๆ เช่น แคลเซียมจะให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้

กินผักช่วยระบาย

หากท่านปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณ ที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และอยู่ในภาวะที่สมดุล รับประทาน ผัก ผลไม้ให้มากพอ ระบบการขับถ่ายของร่างกายก็จะดีไปด้วย ไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาระบาย แถมยังได้สารอาหารอื่นอีก

รับประทานอาหารให้มีความหลากหลาย อย่าลืมผักและผลไม้ทุกมื้อ

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า