สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

โรคของเด็กทารกแรกเกิด

โรคและอาการที่เกิดในเดือนแรก
ทารกที่อยู่ในเรือนไฟหลังจากคลอดได้ 7 วันไปจนถึง 1 เดือน หากเป็นไข้ขึ้นมาจะทำให้บิดตัว หลังร้อน นอนสะดุ้ง ร้องไห้ไม่ยอมหยุด ให้เพ้อละเมอร้องไห้และหัวเราะ ถ้ามีอาการดังกล่าวแสดงว่าทารกนั้นถูกแม่ซื้อหลอกหลอน ต้องบวงสรวงแม่ซื้อที่หลุมฝังรกจึงจะหาย

ถ้ายังไม่หายก็ให้ทำยาทากระดูกสันหลัง เพื่อป้องกันตานซางต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น โดยให้เอาลูกจันทน์ หวายตะค้า ฝางเสน นำมาฝนด้วยน้ำมันงูเหลือม ทาแก้ตานซางทั้งปวง

ถ้าทารกที่อยู่ในเรือนเพลิงมีอาการท้องขึ้นไม่หาย ให้หน้าเขียว มือเท้าเย็น ตาช้อนดูสูง ให้ชักเท้ากำมือกำ ถ้ามีอาการดังนี้แสดงว่าทารกนั้นถูกผีรกของตัวเอง ให้ทำพิธีบวงสรวงข้างตีนครก

ถ้ายังไม่หายก็ให้เอาเทียนดำ หิงค์ยางโพ ขิงแห้ง อย่างละส่วน เทียนแดง 2 ส่วน กระเทียม 3 ส่วน ใบกระพังโหม 8 ส่วน นำทุกตัวยามาทำเป็นจุณบดปั้นแท่งใช้ละลายกับน้ำร้อนไว้กินด้วย ทาท้อง ทากระดูกสันหลัง ทากระหม่อม ทารักแร้ ทาขาหนีบน่องและขาทั้งสองข้างด้วย

จะเห็นว่าโบราณจะมีการทำพิธีกรรมเสียก่อนที่จะใช้ยา จะไม่ผลีผลามให้กินยาทันที เมื่อไม่ได้ผลจึงค่อยยาทาหรือยากิน แต่สมัยนี้ไม่ว่ายาอะไรที่โฆษณาว่าดีก็แสวงหามาให้ลูกกิน ซึ่งให้ความสำคัญกับยาพวกนี้มากกว่าอาหารประจำวันเสียอีก

เขม่า
เมื่อทารกอยู่เรือนไฟนั้นก็ให้เป็นเขม่า เมื่อหล่นมาจับหัวใจและทรวงอกจะทำให้ปากแดง แล้วดำเป็นสีลูกหว้า และซางที่หล่นมาเข้าท้องนั้นก็ไปจับที่หัวตับ เมื่อออกจากเรือนไฟได้ 2,3 วัน หรือ 1-2 เดือนก็ดี เขม่านั้นจึงหล่น ต่อมาจะเกิดซางขึ้นเพราะนมของมารดามีเส้นเอ็น 307 เส้นรวมรัดกันอยู่ที่หัวนม ทำให้ทารกเป็นโรคเมื่อกินเข้าไป

เมื่อเป็นเขม่าได้ 2-3 เดือน แล้วเกิดซางตามมา อาจเนื่องมาจากการกินนมที่ไม่สมบูรณ์จากมารดา เมื่อมารดาป่วยจึงทำให้ทารกป่วยไปด้วย เป็นสาเหตุให้อยู่ไฟไม่ได้ แม้ในปัจจุบันก็ยังเชื่อว่า สตรีหลังคลอดที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากไม่ได้อยู่ไฟเหมือนในอดีต

หากมารดาเป็นโรคแต่อยู่ไฟได้ เมื่อลูกดื่มนมแม่เมื่อพ้นการอยู่ไฟ ก็ทำให้ทารกเกิดโรคได้เช่นกัน

แลสตรีบางจำพวกหาอันตรายในเรือนไฟนั้นมิได้ หากว่าโลหิตนั้นวิปริตเอง ชื่อว่าเบญจสตรีมีตัวพยาธิกินอยู่เป็นเจ้าเรือนแห่งตน คือ กินอยู่ในหัวใจ ในตับ ในปอด ในนาภี ในทรวงนม กิมิชาติทั้ง 5 จำพวกนี้ ย่อมกระทำให้อกแห้ง มีตัวดังตัวด้วง ปากนั้นดำแหลม ตัวนั้นขาวสมมุตว่างานม กุมารทั้งหลายบริโภคนมดังนี้ จึงบังเกิดโรคพยาธิต่างๆ ให้แพทย์พึงรู้ดุจดังกล่าวมานี้เถิด

กิมิชาติ คือ แมลงหรือหมู่หนอน แสดงว่าโบราณมีการรู้จักเชื้อโรคมาก่อน และรู้ว่ามารดาป่วยด้วยโรคต่างๆ ก็จะติดต่อถึงบุตรได้ จึงห้ามไม่ให้บุตรกินนมจากมารดา

เขม่า เป็นโรคที่เกิดกับเด็กแรกคลอด ผิวของเด็กมักจะมีสีเทานวลคล้ายควันบุหรี่ หรือดำเป็นละอองอยู่ในปาก มักเป็นในขณะมารดาอยู่ไฟ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไม่สมบูรณ์แข็งแรง โบราณกล่าวว่าเขม่าเกิดจากปัญหาของเสมหะและกำเดา มีความร้อนสูงอยู่ภายใน แล้วแสดงออกมาทางกาย เขม่ามักเป็นอยู่หลายเดือนแล้วก็หายไปเอง แล้วก็จะเกิดซางตามมา

ที่มา:จากหนังสือวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
โดยอาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า