สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

เอ็นอักเสบที่ข้อมือ(de Quervain’s disease)

เอ็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่กระดกหัวแม่มือขึ้นและกางหัวแม่มือออก มีปลอกเอ็นรัดไว้ที่ข้อมือทางด้านหัวแม่มือใกล้ ๆ กับตำแหน่งที่คลำชีพจร  การเคลื่อนไหวของหัวแม่มือ เช่น ในเวลาถือแก้วน้ำ จะมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้น  สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการใช้หัวแม่มือมากเกินไป เช่น ในการบิดผ้า ประกอบกับภาวะสูงอายุทำให้เอ็นเสื่อม สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบ โรคนี้พบในหญิงมากกว่าชาย

อาการ

มีอาการเจ็บปวดที่ข้อมือด้านใต้ฐานหัวแม่มือ เวลากดปลอกเอ็นในบริเวณดังกล่าวจะเจ็บมาก อาการปวดอาจร้าวถึงข้อศอกได้ ในรายที่เป็นใหม่ ๆ อาจมีอาการบวมแดงของผิวหนังร่วมด้วย  การตรวจง่าย ๆ ที่อาจตรวจด้วยตัวเองได้ว่า เป็นเอ็นกล้ามเนื้อ ๒ มัดนี้อักเสบ  โดยเอาหัวแม่มือกำไว้ในกำปั้นแล้วงอข้อมือไปทางด้านนิ้วก้อย  จะเกิดอาการเจ็บที่ใกล้ข้อมือ เพราะว่าเอ็นที่กำลังอักเสบเสียดสีอยู่ในปลอกเอ็นที่หนาตัว  ถ้าเป็นมานานจนกระทั่งเรื้อรังอาจมีการหนาตัวของปลอกเอ็นและเนื้อเยื่อใกล้เคียงจนทำให้เป็นก้อนแข็งนูน

การรักษา

ถ้าเป็นใหม่ ๆ ควรพักข้อมือข้างที่เป็น ใช้ยาระงับการอักเสบ อาจใช้การรักษาทางกายภาพบำบัดช่วย  โดยใช้ความร้อนช่วย  ถ้าเป็นมาหลายครั้งเป็น ๆ หาย ๆ หรือใช้ยารับประทานแล้วไม่ได้ผล  อาจใช้สเตอรอยด์ฉีดเข้าปลอกเอ็นเพื่อชะโลมให้เอ็นลดการอักเสบลง และถ้าฉีดยาแล้วยังไม่ทุเลา การผ่าตัดอาจจำเป็น วิธีผ่าตัด คือ ตัดขยายปลอกเอ็นเพื่อลดการกดและเสียดสีลง  การผ่าตัดต้องระวังประสาทแขนงเล็ก ๆ ที่ทอดอยู่ใกล้ ๆข้อมือ และการตัดเอาปลอกหุ้มเอ็นโดยขยายให้ตลอด อาจทำให้เอ็นกล้ามเนื้อหลุดออกจากร่องปลอกเอ็นเวลาใช้หัวแม่มือ

 

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า