สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

หน้าที่ของหัวใจแต่ละห้องมีอะไรบ้าง

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญซึ่งทำงานหนักต่อเนื่องตลอดเวลา เราจึงควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าหน้าที่ของหัวใจมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญ และหันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพหัวใจกันมากขึ้น

หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะที่รับผิดชอบหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปยังอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง หัวใจของมนุษย์จะอยู่บริเวณช่องอกค่อนไปทางซ้าย แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ด้านบน 2 ห้อง และด้านล่างอีก 2 ห้อง

หน้าที่ของหัวใจ

หน้าที่ของหัวใจแต่ละห้อง

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า หัวใจจะแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

หัวใจห้องบนขวา

ทำหน้าที่รับเลือดจากหลอดเลือดดำที่ส่งเลือดมาจากร่างกายช่วงบนและช่วงล่าง

หัวใจห้องล่างขวา

ตำแหน่งของหัวใจห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าสุดของหัวใจ ทำหน้าที่รับเลือดต่อจากหัวใจห้องบนขวา และส่งเลือดไปยังปอดผ่านลิ้นหัวใจและหลอดเลือดแดง

หัวใจห้องบนซ้าย

ตำแหน่งของห้องหัวใจบนซ้าย จะอยู่ด้านหลังสุด และเป็นห้องหัวใจที่มีขนาดเล็กที่สุดด้วย เมื่อเทียบกับห้องหัวใจอื่น ๆ หัวใจห้องบนซ้ายจะคอยรับเลือดที่มีออกซิเจนจากปอด ซึ่งส่งมาทางทางหลอดเลือดแดง

หัวใจห้องล่างซ้าย

ห้องหัวใจที่มีผนังหัวใจหนาที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วย ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนซึ่งได้รับมาจากหัวใจห้องบนซ้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

 

ในการสูบฉีดเลือดของหัวใจนั้นจะเกิดการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ ซึ่งก็จะทำให้แรงดันของหลอดเลือดที่ลำเลียงเลือดไปทั่วร่างกายมีระดับสูงต่ำตามไปด้วย และเกิดการขยายตัวหดตัว เรียกว่า การเต้นของชีพจร ส่วนแรงดันที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือแพทย์และเรียกว่า ความดันโลหิต

ทีนี้คงจะทราบกันแล้วว่าหน้าที่ของหัวใจหนักหนาสาหัสเพียงใด เป็นอวัยวะที่ทำงานแบบไม่มีวันหยุด ถ้าหยุดเมื่อไรก็หมายถึงการเสียชีวิตของเจ้าของหัวใจ ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราทุกคนจึงควรหันมาดูแลสุขภาพของหัวใจกันให้มาก ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

 

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า