สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

หนังตาตก

หนังตาตก

คือการที่หนังตาบนตกลงมาคลุมตาดำ ทำให้แสงผ่านเข้าตา ไปยังจอรับภาพในตาไม่ได้ เป็นได้ตั้งแต่ตกลงมาเล็กน้อย จน กระทั่งคลุมแก้วตาดำเกือบมิด อาจจะเป็นเพียงตาเดียวหรือสองตาก็ได้ สาเหตุแบ่งออกได้คือ

1. เป็นมาแต่เกิด เนื่องจากกล้ามเนื้อยกหนังตาไม่

เจริญเติบโตเท่าที่ควร หรือประสาทที่มาควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อนี้ผิดปกติมาตั้งแต่เกิด อาการผิดปกตินี้อาจจะเป็นแบบกรรมพันธุ์ คือมีประวัติเป็นในพ่อแม่ ที่จะเกิดร่วมด้วย คือมีกล้ามเนื้อกลอกตาบางมัดทำงานไม่ได้เต็มที่ไปด้วย

ผู้ป่วยประเภทนี้จะพบได้ตั้งแต่แรกเกิด มารดาและญาติ จะสังเกตดูได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะถ้าเป็นข้างเดียว เพราะมีตาอีกข้างให้เปรียบเทียบ ถ้าปล่อยให้เด็กโตขึ้น นอกจากจะสังเกตว่าหนังตาตกแล้ว เด็กจะมีนิสัยเงยหน้าเชิดคางขึ้นเมื่อต้องการใช้สายตา ตอนแรกอาจจะเป็นชั่วครั้งคราว แต่ถ้านานเข้ากล้ามเนื้อคอ ก็จะหดรั้งเด็กอยู่ในลักษณะเชิดหน้าอยู่ตลอดเวลา

การแก้ไข การผิดปกติเช่นนี้ส่วนใหญ่ต้องได้รับการผ่าตัด แก้ไข ซึ่งจะแก้ไขให้ปกติได้ ส่วนใหญ่แพทย์จะต้องรอจนกว่าจะสามารถตรวจเด็กได้ละเอียดมากขึ้น อายุที่เหมาะก็ประมาณก่อนเข้าโรงเรียน แพทย์บางคนบอกว่าอาจจะทำได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ เลย อันนี้ต้องแล้วแต่การตัดสินใจของแพทย์แต่ละท่านไป

โรคหนังตาตกชนิดนี้เกือบทุกรายจะไม่มีอาการดีขึ้นเอง การปล่อยปละละเลยทิ้งเด็กเหล่านี้จนกระทั่งเด็กเริ่มเข้าสังคม เช่น เข้าโรงเรียนจะทำให้เด็กเกิดปมด้อยขึ้นอย่างมากมาย การอบรมต่างๆ ที่ให้แก่เด็กก็จะผิดไปด้วย อุปนิสัยใจคอเปลี่ยนไป ในอนาคตอาจจะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะตระหนักเรื่องนี้ให้จงหนัก

2. หนังตาตกที่มาเกิดขึ้นทีหลัง คือผู้ที่เป็นจะมีหนังตาปกติตลอดมา จนกระทั่งมีโรคบางอย่างเกิดขึ้น จึงทำให้ หนังตาตกลงมา สาเหตุใหญ่มีดังนี้

ก) เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อยกหนังตาทำงาน ผิดปกติ เช่นจากเลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง อุบัติเหตุ ที่กระทบกระเทือนต่อกะโหลกศีรษะและสมอง

ข) ตัวกล้ามเนื้อเองผิดปกติ เช่น ถูกตัดขาดจากอุบัติเหตุ โรคของกล้ามเนื้อ โรคของจุดที่ประสาทจะมาเลี้ยงกล้ามเนื้อ

ค) เกิดขึ้นจากการผิดปกติของเปลือกตา เช่น เป็นเนื้องอกที่หนังตา ทำให้หนังตามีนํ้าหนักมากขึ้น กล้ามเนื้อยก เปลือกตาขึ้นไม่ไหว หรือในคนมีอายุ ผิวหนังของเปลือกตาหย่อนห้อยลงมาบวกกับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงลง ก็ทำให้หนังตาตกได้

การแก้ไข ถ้าหนังตาตก เนื่องจากเส้นประสาททำงานไม่ดี หรือตัวกล้ามเนื้อตาถูกตัดขาดบางส่วน ใช้การรักษาทางยา แล้วรอดูผลอย่างน้อยประมาณ 6 เดือน เพราะบางรายจะกลับคืนดีขึ้นเองได้ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแก้ไข

ถ้าเป็นจากโรคที่จุดประสาทมาเลี้ยงกล้ามเนื้อผิดปกติ (Myasthenia Gravis) มีอาการและลักษณะแปลกกว่าอย่างอื่น คือผู้ที่เป็นจะพบว่าตอนหลังที่ได้พักผ่อนมากๆ เช่น ตื่นนอนเช้า ตาจะเปิดลืมได้ธรรมดา หลังจากนั้นหนังตาจะค่อยๆ ตกลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตอนเย็นๆ หรือค่ำจะตกจนปิดมิดลืมไม่มีทางขึ้นได้เลย โรคนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดขึ้น แต่การรักษาจะช่วยบรรเทาการผิดปกติต่างๆ นี้ได้

ส่วนการที่หนังตาตกจากเปลือกตาผิดปกติ เช่นเนื้องอกมีทางรักษาทางเดียวคือ การผ่าตัดแก้ไข

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า