สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

วิธีการทำความสะอาด จาน ชาม และช้อนส้อมของผู้ป่วย

การทำความสะอาดจานชามและช้อน เป็การแยกทำความสะอาดถ้วยชามและช้อนหลังจากที่ผู้ป่วยใช้แล้ว  นอกจากนี้การต้มทำความสะอาดจาน ช้อนนั้นมีความสำคัญต่อตัวของผู้ป่วย และสมาชิกภายในบ้านดังนี้

 1. เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคที่ถ้วยชาม ช้อนและแก้วพาหลังจากที่ผู้ป่วยใช้แล้ว
 2. เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค
 3. เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวติดโรค
 4. เพื่อป้องกันไม่ให้คนเก็บขยะได้รับเชื้อโรค

เราจะทำความสะอาดจาน ชาม และช้อน ของผู้ป่วยเมื่อไหร่

1. จานชามของผู้ป่วยด้วยโรค ต่อไปนี้จะต้องได้รับการฆ่าเชื้อ

ก. วรรณโรคปอค โปลิโอ คางทูม ไข้รากสาด

ข. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ ลำคออักเสบจากเชื้อสเฅรปโตค๊อกได

ค. คอตีบ อหิวาฅกโรค ตับอักเสบ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำความสะอาดจาน ช้อน ชามของผู้ป่วย

 1. หม้อสำหรับต้มจานชาม
 2. หม้อสำหรับแช่จานชาม ถ้าไม่ใช้วิธีต้ม
 3. กระป๋องเล็ก สำหรับทิ้งเศษอาหาร
 4. น้ำยาไลโซล 5% 1 แกลลอน
 5. กระดาษหนังสือพิมพ์

วิธีการทำความสะอาดจาน ชาม และช้อนของผู้ป่วย

 1. นำจานชามออกจากห้องผู้ป่วย วางลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มุมหนึ่งใกล้ก๊อกน้ำในครัว อย่าให้จานชามของผู้ป่วยปนกับของคนอื่น ๆ
 2. เทเศษอาหารทั้งหมดจากจานลงในกระป๋องเล็ก อย่าเททิ้งลงในถังขยะ
 3. ถ้าจะต้มชาม ให้เอาชาม ช้อน และแก้วน้ำใส่ลงในหมอที่จะต้มจัดให้แก้วอยู่ข้างบน เวลาน้ำเดือดแล้วจะได้ไม่แตกใส่น้ำให้ท่วมจาน ชาม ช้อนและแก้ว ต้มให้เดือดนาน 15-30 นาที การดูเวลาให้เริ่มจบเวลาเมื่อน้ำเริ่มเดือด ไม่ใช่เวลาที่ยกหม้อขึ้นตั้งไฟ
 4. ถ้าไม่อาจจะใช้วิธีต้มได้ ให้แช่จานชาม ช้อนและแก้วน้ำในน้ำยาไลโซลนาน 1 ชั่วโมง หรือกว่านั้นก่อนล้างด้วยสบู่และน้ำ
 5. แยกจานชาม ช้อน และแก้วน้ำ ของผู้ป่วยไว้ต่างหากจากของผู้อื่น
 6. เศษอาหารต้องต้ม หรือเทน้ำยาไลโซลลาด ก่อนจะเททิ้งถังขยะ

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า