สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

อาหารมังสวิรัติและโรคหัวใจและหลอดเลือด

จากการศึกษาทางระบาดวิทยา มีการค้นพบว่า ในประชากรนักมังสวิรัติที่ได้รับเมล็ดใน (นัท) จากผลไม้เปลือกแข็งเป็นประจำนาน 5 ปี จะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าประชากรที่ไม่ใช่นักมังสวิรัติอย่างชัดเจนทางสถิติ แสดงว่า เมล็ดในของผลไม้เปลือกแข็งมีผลดีต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาหารมังสวิรัติในคนอเมริกันทำให้ค่าดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) ลดลง ประมาณ 1 กก./ม2 ระดับไขมันและคอเลสเตอรอลลดลง 0.5 mmol/I อัตราการตายจากโรคหัวใจ IHD ลดลง 25% อาการท้องผูกจะน้อยลง โรคทางเดินอาหาร โรคนิ่วในถุงนํ้าดีและไส้ติ่งอักเสบน้อยลง มะเร็งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

จากผลทางสถิติข้างต้น จึงได้ข้อสรุป คือ มีแนวโน้มว่าอาหารมังสวิรัติป้องกันโรคหัวใจได้

โรคหัวใจและหลอดเลือด

,

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า