สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ครรภ์วิปลาส

หญิงที่มีกามราคะแรงโบราณเชื่อว่า มักทำให้แท้งบุตรได้ง่าย และเหตุอื่นๆ ก็มีได้คือ

หญิงจำพวกใดทรงไว้ซึ่งครรภ์อันบังเกิดซึ่งกามวิตกหนาไป ด้วยไฟราคะอันเป็นสมุฏฐานนั้นกล้านัก สัตว์ทั้งหลายก็มิอาจตั้งมูลปฏิสนธิขึ้นได้ ก็มีอันตรายไปต่างๆ

หญิงพวกใดไม่ควรจะกินก็กิน ซึ่งของอันเผ็ดร้อนเป็นต้นต่างๆ ซึ่งของอันจะให้ลงท้อง เป็นต้น

ยาที่จะให้แสลงโรคต่างๆ เป็นลักษณะธาตุน้ำกำเริบแห่งบุคคลผู้นั้นแล ก็มีอุประมาดังไฟประลัยกัลป์ อันจะพัดให้ฉิบหายเสียซึ่งสัตว์ อันจะมาเอาปฏิสนธินั้นในครรภ์แห่งสตรี ก็ไม่อาจตั้งมูลปฏิสนธิขึ้นได้

อนึ่งโสดสตรีใดมีจิตมากไปด้วยความโกรธ ก็วิ่งไปมาโดยเร็วเมื่อขณะโกรธ บางทีก็ทอดทิ้งซึ่งตัวเองลง ยกมือขึ้นทั้งสองประหารซึ่งตนเอง

อนึ่งโสดหญิงปากร้ายมิได้รู้จักซึ่งโทษแห่งตน ย่อมด่าตัดพ้อเป็นอันหยาบช้าซึ่งผัวแห่งตนก็ดี ซึ่งผู้อื่นก็ดี เขาทำโทษคือว่า ทุบถองตีโบยด้วยกำลังแรงนั้นต่างๆ สตรีผู้นั้นก็เจ็บช้ำ ซึ่งครรภ์แห่งหญิงนั้นก็ตกไปด้วยประการดังนี้

อนึ่งโสดหญิงพวกใดก็ทรงไว้ซึ่งครรภ์คือ ภูติปีศาจหากทำโทษต่างๆ ครรภ์นั้นก็มิได้ตั้งขึ้น บางทีต้องสาตราคมคุณไสยเขากระทำก็ดี ลูกอันอยู่ในครรภ์นั้นก็ตกไปแท้จริง ด้วยประการดังนี้

การแท้งลูกที่เรียกว่าครรภ์วิปลาสนั้น โบราณเชื่อว่ามีสาเหตุมาจาก การมีกามราคะแรงของสตรี หรือขณะตั้งครรภ์อาจมีการร่วมเพศเกินความพอดี การกินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนจัด ท้องเสียจากการกินอาหารไม่สะอาด การกินยาที่แสลงกับโรค หรือยาที่กินเข้าไปอาจส่งผลกระทบต่อครรภ์ การมีอารมณ์โกรธเป็นประจำ การทำร้ายตัวเอง อาจถูกทุบถองโบยดีจากการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น และเชื่อว่าเป็นการกระทำจากภูตผี เป็นต้น

การแท้งบุตรในปัจจุบัน หมายถึง ก่อนที่จะตั้งครรภ์ได้ 28 สัปดาห์ ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ก็ถูกขับออกมาเสียก่อน มักเกิดขึ้นในช่วง 4-20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ หรือประมาณร้อยละ 10-15 ของการตั้งครรภ์ ซึ่งสาเหตุการแท้งก็มีอยู่มากมายหลายประการคือ การถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ มดลูกผิดปกติจากการอักเสบ มีเนื้องอก มีความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์เอง มีโรคประจำตัวหรือโรคติดเชื้อในมารดา เช่น โรคหัดเยอรมัน เป็นต้น หรือการใช้ยาและวิธีการต่างๆ เพื่อให้แท้งบุตร และที่แท้งไปโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย

ที่มา:จากหนังสือวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
โดยอาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า